11 listopada, 2022

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.

 

Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi kompleksowej konserwacji krzeseł tapicerowanych skórzanych z monogramem „P” pochodzących z pierwotnego wyposażenia Pałacu Rodziny Poznańskich (muzealiów o nr inw. MHMŁ/III/PA/326/1-7) zgodnie z określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia programem prac.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania – Projekt umowy na konserwację krzesła skórzane

 

22.11.2022 Ogłoszenie wyników

 

 

 

Opublikował:Marcin Słonicki
Data publikacji:2022-11-11 03:12:15
Ilość wyświetleń:
Opublikował:
Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr Zmian: