Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

15-02-2024 12:18

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 2024.03.07 Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na na opracowanie, produkcję i dostawę elementów nowego systemu informacyjno-komunikacyjnego dla siedziby głównej Muzeum Miasta Łodzi

28-04-2023 20:35

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl. Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie, produkcję i dostawę elementów nowego systemu informacyjno-komunikacyjnego dla siedziby głównej Muzeum Miasta Łodzi. System ma poprawić dostępność siedziby głównej Muzeum…

Czytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Pzp w 2023 roku.

28-02-2023 09:48

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.   Plan postępowań publicznych w Muzeum Miasta Łodzi w roku 2023 2023.06.07 Aktualizacja planu postępowań publicznych w Muzeum Miasta Łodzi w roku 2023 2023.08.28 Aktualizacja planu postępowań publicznych w Muzeum…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie przygotowanie systemu informacji wizualnej do przestrzeni siedziby głównej Muzeum Miasta Łodzi, przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi, wraz z elementami graficznej promocji tego przedsięwzięcia oraz produkcją zaprojektowanych elementów systemu oraz materiałów promocyjnych.

17-02-2023 00:27

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl. Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie systemu informacji wizualnej do przestrzeni siedziby głównej Muzeum Miasta Łodzi, przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi, wraz z elementami graficznej…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na Polski Język Migowy prowadzonego na żywo oraz w formie nagrania wideo wraz z montażem

17-02-2023 00:24

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl. Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na Polski Język Migowy prowadzonego na żywo oraz w formie nagrania wideo wraz…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowej konserwacji krzeseł tapicerowanych skórzanych z monogramem „P” pochodzących z pierwotnego wyposażenia Pałacu Rodziny Poznańskich (muzealiów o nr inw. MHMŁ/III/PA/326/1-7)

11-11-2022 03:12

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.   Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi kompleksowej konserwacji krzeseł tapicerowanych skórzanych z monogramem „P” pochodzących z pierwotnego wyposażenia Pałacu Rodziny Poznańskich (muzealiów o nr…

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na wynajem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w MMŁ

21-10-2022 12:11

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.     Na podstawie § 12 ust. 1 i § 12 ust. 3 pkt. 2, 5 Statutu Muzeum Miasta Łodzi w związku z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na Kontynuację prac konserwatorskich w pomieszczeniu ekspozycyjnym – tzw. Sali Arkadkowej w Pałacu I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi

05-07-2022 13:59

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.   Szanowni Państwo, Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w pomieszczeniu ekspozycyjnym tzw. Sali Arkadkowej w Pałacu I. Poznańskiego zgodnie z…

Czytaj więcej

Plan postępowań publicznych w Muzeum Miasta Łodzi w roku 2022

25-01-2022 13:07

  Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.     Plan postępowań publicznych w Muzeum Miasta Łodzi w roku 2022 Aktualizacja Planu postępowań publicznych w Muzeum Miasta Łodzi w roku 2022 Aktualizacja Planu postępowań publicznych w Muzeum…

Czytaj więcej

Plan zamówień publicznych Muzeum Miasta Łodzi na rok 2022

25-01-2022 13:06

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.     Plan zamówień publicznych w Muzeum Miasta Łodzi na rok 2022 Plan zamówień publicznych w Muzeum Miasta Łodzi na rok 2022 – Aktualizacja Plan zamówień publicznych w Muzeum Miasta…

Czytaj więcej