5 lipca, 2022

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 22 grudnia 2022 o 14:01:35, zmodyfikowaną przez Marcin Słonicki.

Uwaga! To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje.
Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.

 

Szanowni Państwo,

Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w pomieszczeniu ekspozycyjnym tzw. Sali Arkadkowej w Pałacu I. Poznańskiego zgodnie z załączonym projektem oraz programem prac konserwatorskich.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – Pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi nr WUOZ ZRR.5144.111.2020.KS z dnia 01.12.2020 r.

Załącznik nr 6 – Projekt Budowlany remontu konserwatorskiego

Załącznik nr 7 – Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-I.934.2021

Załącznik nr 8 Program Prac Konserwatorskich w Sali Arkadkowej w Pałacu I. K. Poznańskiego w Muzeum Miasta Łodzi

 

2022.07.12 Ogłoszenie o wyniku postępowania

Opublikował:Marcin Słonicki
Data publikacji:2022-07-05 13:59:29
Ilość wyświetleń:
Opublikował:
Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr Zmian: