10 grudnia, 2021

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 11 stycznia 2022 o 13:45:49, zmodyfikowaną przez Marcin Słonicki.

Uwaga! To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje.
Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług ochrony fizycznej dla Muzeum Miasta Łodzi przez okres 12 miesięcy

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik Nr 1 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO

Załącznik Nr 5 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępniania zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp

 

2021.12.17 Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

2021.12.17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Świadczenie usług ochrony fizycznej dla …

2021.12.17 Pytania i odpowiedzi

 

2021.12.27 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 

2021.12.28 Informacja o ofertach, które wpłynęły

 

2022.01.03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

2022.01.11 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikował:Marcin Słonicki
Data publikacji:2021-12-10 19:51:04
Ilość wyświetleń:
Opublikował:
Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr Zmian: