17 lutego, 2023

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.

Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie systemu informacji wizualnej do przestrzeni siedziby głównej Muzeum Miasta Łodzi, przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi, wraz z elementami graficznej promocji tego przedsięwzięcia oraz produkcją zaprojektowanych elementów systemu oraz materiałów promocyjnych. Zamówienie obejmuje transport elementów systemu do siedziby Muzeum oraz ich montaż w miejscach docelowych.

Zapytanie ofertowe

2023.03.10 Wynik postępowania

Opublikował:Marcin Słonicki
Data publikacji:2023-02-17 00:27:59
Ilość wyświetleń:
Opublikował:
Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr Zmian: