25 stycznia, 2022

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2 lutego 2022 o 15:07:31, zmodyfikowaną przez Marcin Słonicki.

Uwaga! To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje.
Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług ochrony fizycznej dla Muzeum Miasta Łodzi przez okres 11 miesięcy

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ 25.01.2022 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik Nr 2 do SWZ z 25.01.2022 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 do SWZ z 25.01.2022 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ z 25.01.2022 – Klauzula RODO

Załącznik Nr 5 do SWZ z 25.01.2022 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępniania zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp

 

2022.02.02 Informacja o ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie

Opublikował:Marcin Słonicki
Data publikacji:2022-01-25 13:09:40
Ilość wyświetleń:
Opublikował:
Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr Zmian: