17 lutego, 2023

Zamawiający informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mml.ezamawiajacy.pl.

Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na Polski Język Migowy prowadzonego na żywo oraz w formie nagrania wideo wraz z montażem.

Zapytanie ofertowe

23.02.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania

23.02.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania – skan

Opublikował:Marcin Słonicki
Data publikacji:2023-02-17 00:24:16
Ilość wyświetleń:
Opublikował:
Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr Zmian: