Zapytanie ofertowe

29-10-2021 13:46

Muzeum Miasta łodzi zwraca się do Państwa firmy o przedstawienie oferty cenowej na sprzedaż wraz z dostawą elementów oświetlenia ekspozycyjnego (lampy – reflektory, szynoprzewody wraz z koniecznym osprzętem) do pomieszczenia ekspozycyjnego nr P.1.031 w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 w oparciu o załączony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 oraz opis przedmiotu…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

27-04-2021 17:35

Muzeum Miasta łodzi zwraca się do Państwa firmy o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich wnętrza Sali wystawienniczej (sufit oraz ściany w części korytarzowej) – tzw. Sali Arkadowej – w dawn. Pałacu Poznańskiego zgodnie z załączonym projektem architektoniczno-budowlanym oraz programem prac konserwatorskich.   Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy Formularz…

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

29-12-2020 12:47

Świadczenie usług ochrony fizycznej dla Muzeum Miasta Łodzi Ogłoszenie Załącznik 1 – Oświadczenie wykonawcy Załącznik 2 – Formularz ofertowy Załącznik 3 Załącznik 4   7.01.2021 Pytania i odpowiedzi 8.01.2021 Informacja z otwarcia ofert 22.01.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty 27.01.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty 22.02.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  …

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

02-12-2020 22:54

Zapytanie ofertowe – Muzeum Miasta Łodzi zwraca się do Państwa o przedstawienie oferty cenowej na usługę stworzenia oprogramowania scalającego dostępne rozwiązania open source (np. WordPress) w formie platformy internetowej, na której zaprezentowane będą zdigitalizowane obiekty z kolekcji Muzeum Miasta Łodzi, w ramach zadania „Dzielimy się Łodzią.Digitalizacja i upowszechnianie historii i dziedzictwa Łodzi przemysłowej”. Zapytanie ofertowe…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

12-10-2020 10:32

Zapytanie ofertowe – Muzeum Miasta Łodzi zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu ciepłowniczego w dawnym pałacu Izraela K. Poznańskiego, w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła. Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy  …

Czytaj więcej

Dostawa fabrycznie nowego skanera 3D

11-09-2020 22:01

Muzeum Miasta Łodzi: Dostawa fabrycznie nowego skanera 3D wraz z oprogramowaniem, akcesoriów i laptopa – stacji komputerowej do obróbki wraz z wdrożeniem i szkoleniem z obsługi dostarczonego zestawu dla doposażenia pracowni digitalizacyjnej Muzeum Miasta Łodzi. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Formularz ofertowy 18.09.2020 Pytania i odpowiedzi 21.09.2020 Informacja z otwarcia ofert 1.10.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

02-04-2020 12:18

Zapytanie ofertowe – Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi druku materiałów promocyjnych i informacyjnych. 21.04.2020 Ogłoszenie o wyniku postępowania 03.04.2020 Aktualizacja zapytania ofertowego 03.04.2020 Załącznik 2 03.04.2020 Załącznik 3 Zapytanie ofertowe z załącznikami  …

Czytaj więcej